Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
151
Thangaratham T., Sundar S.K and Madhavan S
8297-8301
152
Saran N and Anandaraj B
8323-8325
153
Jijo G Varghese and Anandaraj B
8343-8345
154
Kulli V. R., Chaluvaraju B and Kumara M
8346-8351
155
BaturGonenc Kanar., HaticeSelen Kanar., Tarik Kivrak and Murat Sünbül
8352-8358
156
Yogyta Singh., Purva Saxena and Pratima Jain
8359-8361
157
Laigy Ann George
8304-8308
158
Mahmoud EL Hussein., Shafiqa Saleh., Sura Al Doory., Mohamed Ali and Maysa Saleh
8302-8303
159
Yogendra Singh., Mohd Asif Khan., Mohd Ruman Khan., Huma Noor., S. D Singh and Shashi BhooshanTiwari
8237-8241
160
Yogesh Kumar., Kamlesh Jha and Reena Srivastava
8242-8245
161
Mugunthan C and Vijayamalleeswari K.R
8246-8248
162
Rajashekhar Badiger., Vishnuvardhan T K., Satishkumar K B., Shashidhar., Basavaraja C and Vijaykumar RK
8249-8256
163
Ram Vishun Prasad and Amar Nath
8257-8259
164
Amita Sharma ., Parveen Ranga and Sonam Sharma3
8260-8263
165
Ugandhar T., Venkateshwarlu M., Odelu G., Srilatha T and Anitha Devi U
8264-8268
166
Venkata Naga Baji Tokala
8269-8272
167
Parmeshwar Singh Maravi
8273-8279
168
Mounika M., Tejaswini M., Raju M.S and RamaRao N.V
8280-8283
169
Sangeetha M., Menakha M and Vijaya Kumar S
8292-8296
170
Shivani Saxena and Ashwini.S
8284-8287
171
Ruchi jindal., Khushpreet Kaur., Arvinder Kaur and Manpreet Kaur
8288-8291
172
Aniket Ravindra Ingole and Rahul Ashokrao Tapke
8362-8367
173
Mahesh D. Titiya and Vipul A. Shah
7416-7422
174
Barkha Devi., Prerna Karki., Jyotshna Rai., Sapana Devi Kh., Rajani Chettri., Lakpa Sheden Sherpa., Tania Das., Rinjen P Sona., Puja Pradhan., Rinzing C Lepcha., Shital Subba., Chesom Dolka Tamang., Nina Chettri., Sangay Chonzom Bhutia., Sabina Sharma
7409-7415
175
Devendra Kumar Tiwari
7403-7408
176
Anand V.Kulkarni and Gothe N.N
7397-7402
177
Badal Dev Roy and Saravanan, R
7391-7396
178
Ashoka S. B
7385-7390
179
Janani.G.S
7382-7384
180
RajalakshmiElumalai and Subha Raju
7378-7381

Pages